Varan och varat

Medverkande:  Kajsa Ekis Ekman

Med boken "Varat och varan" har Kajsa Ekis Ekman utmanat den politiska debatten både vad gäller prostitution och surrogatmödraskap. Kan man äga en kropp? En kroppsdel? Sexhandeln är en av världens mest lukrativa industrier. Surrogatmödraskap - där kvinnor föder barn mot betalning - har blivit en gigantisk ekonomisk verksamhet. Bara i Indien värderas den till över 400 miljoner dollar. I debatten görs en uppdelning mellan det kvinnliga varat - hennes jag - som fritt och självständigt, och den kvinnliga varan - hennes kropp - som ett redskap, en slags naturresurs. Vi slutar att se män och kvinnor som människor och betraktar varandra som utbytbara produkter.

bild via www.hallongrottan.com
bild via www.hallongrottan.com

Om evenemanget

Plats:  Bommersgården
Sal:  Vinden
Dag:  Torsdag 9 aug
Tid:  14:0015:30
Kategori:  Föreläsning