Policyutveckling: Vilka reformer på arbetsmarknaden ska SSU driva?

Medverkande:  Kaisa Karro och Johan Büser

Vilken arbetsmarknadspolitiska reformer ska SSU driva? Vad är relevant för dagens unga på arbetsmarknaden och vilka är framtidens viktigaste frågor som SSU ska ha svaren på? Det här är din chans att verkligen påverka förbundets politik och vara med och bestämma vilka frågor som ska vara prioriterade. Johan och Kaisa från förbundsstyrelsen håller ett kreativt och energiskt pass där du som deltagare får vara med och sätta agendan och innehållet.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 3
Dag:  Lördag 11 aug
Tid:  13:0014:30
Kategori:  Workshop