Policyutveckling: Vilka är SSUs viktigaste utbildningsfrågor?

Medverkande:  Sara Yazdanfar och Peter Burström

Vilken skol- och utbildningspolitik ska SSU driva? Vad är relevant för dagens ungdomar och vilka är framtidens viktigaste frågor som SSU ska ha svaren på? Det här är din chans att verkligen påverka förbundets politik och vara med och bestämma vilka frågor som ska vara prioriterade. Sara och Peter från förbundsstyrelsen håller ett kreativt och energiskt pass där du som deltagare får vara med och sätta agendan och innehållet.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 3
Dag:  Lördag 11 aug
Tid:  11:0012:30
Kategori:  Workshop