Policyutveckling - Vad, när och hur?

Medverkande:  Gabriel Wikström, Ellinor Eriksson, Förbundsstyrelsen

Under lägret kommer det att hållas ett antal seminarium som är märkta med Policyutveckling.

Detta är ett steg i förbundsstyrelsen arbete med att ta fram ett nytt politiskt program till 2013 års kongress. Kom och hör Gabriel, Ellinor och delar av förbundsstyrelsen berätta mer om arbetet och tankarna kring seminarieprogrammet på lägret. Du kommer också att få chans att ställa frågor och ge medskick till förbundsstyrelsen i det fortsatta arbetet. Du får helt enkelt ett lysande tillfälle att påverka förbundsstyrelsen i det idépolitiska utvecklingsarbetet.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 3
Dag:  Torsdag 9 aug
Tid:  14:0015:30
Kategori:  Föreläsning