Policyutveckling: Studiecirkel - vilka intressen ska få styra välfärden?

Medverkande:  Riad Alienfendic och Emma Lindqvist

Diskussionen om välfärdens organisering fastnar ofta vid frågan om det ska vara tillåtet att göra vinst i välfärden eller inte. Vi vill bredda diskussionen, gå bortom vinstfrågan och diskutera vilka intressen som ska få styra välfärden. Hur kan vi skapa en välfungerande välfärd där valfrihet inte enbart innebär att få välja utförare utan istället handlare om en ökad demokrati oche ett större inflytande för medborgarna.

Seminariet kommer anordnas i studiecirkelformat och ledas av Riad och Emma från förbundsstyrelsen. Studiecirkeln kommer att utgå ifrån texten Varför valfrihet inte alltid är frihet av Sofia Näsström. Texten finns att tillgå i informationsdisken samt på programkomissionens blogg.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor och förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 3
Dag:  Lördag 11 aug
Tid:  15:0016:30
Kategori:  Workshop