Policyutveckling: Studiecirkel - Hur möter vi bostadsbristen?

Medverkande:  Riad Alienfendic och Emma Lindqvist

Alla är överens om att bostadsbristen är värre än någonsin, men hur möter vi den? Var med och diskutera vilka bostadspolitiska reformer ska SSU driva!

Seminariet kommer anordnas i studiecirkelformat och ledas av Riad och Emma från förbundsstyrelsen. Studiecirkeln kommer att utgå ifrån en text om bostadspolitiska reformer från rapporten Bostadsfrågan och Malmö. Texten finns att tillgå i informationsdisken.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 3
Tid:  17:0018:30
Kategori:  Workshop