Policyutveckling: SSU och feminismen

Medverkande:  Kristin Linderoth, Tiina Rosenberg, Johanna Palmström, Torun Carrfors, Tomas Wetterberg, Ellinor Eriksson

Till nästa års kongress ska SSU ta fram ett nytt principprogram. I detta är feminismen central. Men hur utformas en ung, socialdemokratisk och feministisk rörelse på bästa sätt? Vi låter ett antal personer med olika perspektiv kommentera och diskutera SSUs nuvarande principprogram och handlingsprogram med en feministisk utgångspunkt. Hur kan och bör SSU arbeta feministiskt framöver? Vilka värden, frågor och perspektiv bör SSU ta med i det framtida arbetet med principprogrammet?

Kristin Linderoth, doktorand på Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet och med lång erfarenhet i SSU, inleder och modererar diskussionen. Ellinor Eriksson deltar i diskussionen och berättar om förbundsstyrelsens ambitioner om det framtida feministiska arbetet.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 2
Dag:  Fredag 10 aug
Tid:  17:0018:30
Kategori:  Föreläsning