Policyutveckling: Socialism i ett land

Medverkande:  Carin Jämtin och Gabriel Wikström

Socialdemokratin och socialismen står inför flera utmaningar. Både i en global kontext men också inom de olika nationsgränserna. Inte minst ser vi i Sverige hur den "nya" högern slänger sig med begrepp tätt förknippade med arbetarrörelsen och socialismen. Hur förhåller vi oss till det? Hur utformar vi framtidens socialism, den som ska bära nästa generation? Hur ska en välfungerande svensk socialdemokrati förhålla sig till andra länder i det allt mer globaliserade samhället?

Vi låter Carin Jämtin och Gabriel Wikström diskutera dessa komplexa men högst relevanta frågor.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 2
Dag:  Fredag 10 aug
Tid:  13:0014:00
Kategori:  Föreläsning