Policyutveckling: Socialdemokratin och friheten

Medverkande:  Lars Engquist, Mattias Svensson, Gabriel Wikström, Ellinor Eriksson

"Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål."

Kampen för människors befrielse och hela folks frihet har genomsyrat arbetarrörelsen genom historien. Men i dagens politiska debatt, där frihet framförallt förknippas med valfrihet, är det långt ifrån alla som förknippar socialdemokratin med frihetsbegreppet. SSU kallar sig för en "framtida frihetsrörelse" men vad är en modern frihetsrörelse en bit in på 2000-talet och hur återtar SSU och Socialdemokratin frihetsbegreppet?

Vi låter socialdemokraternas partisekreterare Lars Engqvist, författaren Mattias Svensson, Gabriel Wikström och Ellinor Eriksson diskutera hur man skapar en ung och modern frihetsrörelse.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor och förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 2
Dag:  Lördag 11 aug
Tid:  13:0014:30
Kategori:  Föreläsning