Policyutveckling: Jämlika resultat och lärarens arbete - hur hänger det ihop och vad kan vi göra?

Medverkande:  Ibrahim Baylan, Maria Rönn och Marc Harris

Forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn till höga skolresultat bland elever är lärarens prestation och arbete i klassrummet. Vi låter Ibrahim Baylan, Maria Rönn från lärarförbundet och Marc Harris från Sveriges elevkårer diskutera hur vi kan vända trenden med skenande skolresultat. Vilka politiska reformer behövs för att ge lärarna bättre förutsättningar till lärarna och säkra en kvalitativ lärarutbildning i framtiden?

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 3
Dag:  Fredag 10 aug
Tid:  09:0010:30
Kategori:  Föreläsning