Policyutveckling: Hur uppnår vi en jämställd arbetsmarknad?

Medverkande:  Ylva Johansson och Elisabeth Svantesson

Män tjänar fortfarande i genomsnitt 4400 kr mer i månaden än kvinnor. 34 procent av alla sysselsatta kvinnor i åldern 20 - 64 arbetar deltid medan motsvarande siffra för män är 11 procent. Hur gör vi för att uppnå en jämställd arbetsmarknad och varför är det så svårt? Vi låter Elisabeth Svantesson (M) och Ylva Johansson (S) från arbetsmarknadsutskottet diskutera vilka politiska reformer som måste genomföras för att skapa en jämställd arbetsmarknad där män och kvinnor får samma förutsättningar och kan arbeta på samma villkor.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 2
Dag:  Lördag 11 aug
Tid:  11:0012:30
Kategori:  Föreläsning