Policyutveckling: Bostaden - att vara eller inte vara en social rättighet?

Medverkande:  Veronica Palm, Anders Lago, Björn Wellhagen, Hanna Mörck, Oscar Lavelid, Peder Palmstierna

En bostadspolitisk debatt med representanter från sektorn där du som deltagare får möjlighet att ställa de olika representanterna mot väggen.

Alla tycks vara överens om att bostadsmarknaden är i obalans. Bostadsbristen tar allt starkare fäste och nybyggnaden håller en alldeles för låg takt. I detta panelsamtal samlar vi politiker, byggare och experter på bostadsmarknaden. Hur kommer vi igång med byggandet av bostäder för alla grupper på bostadsmarknaden? Vem har ansvar och hur skapar vi en aktiv bostadspolitik? Hur gör vi för att bostaden på riktigt ska bli en social rättighet?

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 2
Dag:  Fredag 10 aug
Tid:  15:0016:30
Kategori:  Föreläsning