Policyutveckling: Arbetsmarknadens framtidsutmaningar

Medverkande:  Anders Nilsson

Vi låter författaren Anders Nilsson, verksam i Tankeverksamheten inom Arbetarröelsen i Göteborg, resonera kring arbetsmarknadens framtidsutmaningar. I en studie har Anders Nilsson tillsammans med Örjan Nyström jämfört ungdomsarbetslösheten i Sverige och Nederländerna. De konstaterar att det som är anmärkningsvärt i Sverige inte är andelen unga i arbetslöshet. Det som utmärker Sveriges är snarare att hälften av alla som arbetar i åldersgruppen 20-24 år idag har tidsbegränsade anställningar, vilket är en dubbelt så hög andel som genomsnittet för OECD-länderna. Med utgångspunkt i situationen på arbetsmarknaden för dagens unga diskuterar Anders Nilsson vilka utmaningar och möjligheter en framtida arbetsmarknad möter.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 3
Dag:  Lördag 11 aug
Tid:  09:0010:30
Kategori:  Föreläsning