Policyutveckling: Är den svenska alliansfriheten fortfarande relevant?

Medverkande:  Jacob Westberg och Malena Britz

Det är mer än 20 år sedan kalla kriget slutade och hela världens säkerhetspolitiska förutsättningar i grunden gjordes om. Den tidigare så viktiga svenska alliansfriheten har på många sätt suddats ut genom olika internationella samarbeten. Deltagande i NATO-ledda insatser, och inte minst EU:s solidaritetsklausul, gör att vi måste diskutera vad alliansfriheten faktiskt innebär. Vi samarbetar alltmer med vår omvärld och det kräver nya diskussioner kring vad vi vill med vår säkerhetspolitiska inriktning.

Många andra ungdomsförbund lyfter NATO-medlemskap som framtidsfrågan. Vad ska då vara SSUs gensvar? Vi har därför bjudit in forskarna Jacob Westberg och Malena Britz från försvarshögskolan att diskutera svensk säkerhetspolitik över tiden och vilka möjliga vägar vi har i framtiden.

Seminariet är en del i SSUs policyutvecklingsarbete och du som deltagare kommer att ha möjlighet att göra inspel och ställa frågor som förbundsstyrelsen tar med sig i det fortsatta programarbetet.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 3
Dag:  Fredag 10 aug
Tid:  13:0014:30
Kategori:  Föreläsning