Offer och gärningsmän i media

Medverkande:  Katarina Wennstam, författare

En föreläsning om medias bild av mäns våld mot kvinnor.

Katarina Wennstam är SVT-journalisten som skrivit två böcker om samhällets syn på våldtäkt. I böckerna riktar hon inte bara kritik mot ett fördomsfullt rättsväsende, utan också mot medias bild av offer och gärningsmän. Journalistiken är en viktig förmedlare av allas vår föreställning om våldtäkt, om vem som är offer och om vem som våldtar. Men får vi hela bilden?

Utifrån mer än tio år som verksam tv-reporter och författare talar Katarina Wennstam om fördomar i media, om schabloner som reproduceras tills de blir sanningar och om journalistiska drev. Men också om hur media är en viktig aktör i samhällsutvecklingen och en nödvändig opinionsbildare.

www.katarinawennstam.se
www.katarinawennstam.se

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 1
Dag:  Fredag 10 aug
Tid:  09:0010:30
Kategori:  Föreläsning