Kan vi få en jämställd organisation?

Den feministiska kampen behöver genomsyra såväl politiken som organisationen. Män har ett ansvar i detta som de inte tar. Mikael M Karlsson från Tvärdrags redaktion låter här forskare och aktivister mötas som är övertygade om att det går att ändra på invanda mönster. Välkommen till ett seminarium om hur vi skapar en mer jämställd organisation!

Sara Gunnerud, retorikkonsult tillika S-kvinnors politiska sekreterare

Kristin Linderoth, doktorand i genusvetenskap

Max Dahlbäck, tidigare ansvarig för jämställdhet i S-studenters styrelse

Niclas Järvklo, maskulinitetsforskare

Samtalet leds av Mikael M Karlsson, genusvetare i Tvärdrags redaktion

Om evenemanget

Plats:  Bommersgården
Sal:  Vinden
Dag:  Fredag 10 aug
Tid:  12:0013:00
Kategori:  Föreläsning