Hur skulle världen se ut om barn- och ungdomsperspektiven fick ta mer plats?

Medverkande:  Unga Örnar

Unga Örnar är en organisation som med barnkonventionen i högsta hugg vill synliggöra barns och ungas rättigheter. I den här workshoppen sätts vuxenvärlden ur spel och barnperspektivet används i politiken.

Om evenemanget

Plats:  Bommersgården
Sal:  Vinden
Dag:  Fredag 10 aug
Tid:  13:1014:45
Kategori:  Workshop