Glädjedödarna - det handlar om förmynderi

Medverkande:  Mattias Svensson

Mattias är skribent och författare och kommer här att prata utifrån sin bok Glädjedödarna - en bok om förmynderi.
En gång i tiden var dans det farligaste hotet mot det svenska samhället. Politiker, präster, läkare och lärare förenades i en motståndskamp som bär större likheter än vi tror med dagens varningar och larm. Personlig frihet i frågor som gäller vardags- och nöjesliv har ofta bagatelliserats och lika ofta framställts som hot mot samhället. Men sådana friheter är viktigare än vi vanligtvis tänker på. De fick bland annat August Palm att lämna socialdemokratin.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 2
Dag:  Lördag 11 aug
Tid:  15:1016:30
Kategori:  Föreläsning