Farliga förbindelser? Feminism och nyliberalism i jämställdhetspolitikens historia

Medverkande:  Katharina Tollin. Arr. SSU Skåne

Varannan damernas, Jämställdhetslagen, pappamånad, kvinnofridsreformen,jämställdhetsintegrering och en statsminister som säger att han är feminist… I mitten av 2000-talet såg jämställdhetspolitiken ut att vara radikalare än någonsin och gå framåt med stormsteg. Men detta sätt att beskriva den jämställdhetspolitiska utvecklingen döljer något väsentligt.

I Katharina Tollins doktorsavhandling "Sida vid Sida" tecknas en annan historieskrivning, grundad i analyser av riksdagsdebatter från 1970-talet fram till 2006. Fram träder en bild av hur jämställdhetspolitiken sedan 1970-talet exploaterats för att göras samstämmig med en politik för nedskärningar, individuella rättigheter, managementmodeller och individuell lönesättning. Framförallt synliggör författaren hur vår nuvarande politik blir till genom en successiv utfasning av det socialdemokratiska målet om social jämlikhet. Jämställdhet visar sig inte bara vara en fråga om relationer mellan kvinnor och män, utan ingår i ett större kraftfält där makten över ekonomi och arbete står på spel. Katharina Tollin berättar om sin samtidshistoriska undersökning och diskuterar följande frågor med deltagarna: Varför segrade den borgerliga jämställdhetsmodellen? Hur ser relationen mellan nyliberal ekonomisk politik och feminism ut? Vilket utrymme finns idag för partipolitiska konflikter om feminism och ett feministiskt alternativ där jämställdhet och jämlikhet hänger ihop?

Om evenemanget

Plats:  Bommersgården
Sal:  Vinden
Dag:  Lördag 11 aug
Tid:  11:0012:30
Kategori:  Föreläsning