Det fackliga löftet och främlingsfientlighet går inte hand i hand!

Medverkande:  Ulla Lindqvist fd vice ordförande LO och Niclas Nilsson EXPO

Senaste åren har vi sett en ökning av stödet för främlingsfientliga partier i så väl Sverige som Europa. LO har med hjälp av EXPO startat ett långsiktigt arbete för att motverka den utveckling vi ser. Syftet med LO:s projekt "Alla kan göra något" är att medlemmar och förtroendevalda ska våga ta diskussionerna på arbetsplatsen och i skolorna genom att argumentera utifrån de fackliga grundvärderingarna. EXPO har under en längre tid varit ute i på gymnasieskolor runt om i Sverige och har mycket erfarenheter av hur diskussionerna går där. Hur ser det egentligen ut på arbetsplatserna och i skolorna? Skiljer sig diskussionerna? Går mycket att förebygga redan i skolan?

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 1
Dag:  Lördag 11 aug
Tid:  13:0014:30
Kategori:  Föreläsning