Dags för en ny färdriktning? Den globala finanskrisen lärdomar.

Medverkande:  Sandro Scocco

Är dagens kris en konsekvens av en "perfekt storm"? En favorittes hos vissa borgerliga debattörer. Det vill säga att i huvudsak har de senaste 25-30 årens ekonomiska politiska inriktning varit riktigt, men en massiv otur avseende olika samverkande och förstärkande faktorer ledde till dagens djupa kris. Det innebär i så fall att sannolikheten för att vi ska få en likadan kris en gång till är försvinnande liten (I likhet med Tage Danielssons fundering kring kärnkraften) och vi kan tryggt fortsätta 30 år till på den inslagna vägen. Eller är det just färdriktningen som är problemet och utan en ny färdriktning kommer krisen aldrig kunna lösas hållbart. Sandro Scocco ger sin syn på varför en ny färdriktning är nödvändig.

Om evenemanget

Plats:  Milan
Sal:  Milan 2
Tid:  11:0012:30
Kategori:  Föreläsning